Search
  • David Andréas

Skattelättnader för företag som snabbt sänker sitt klimatavtryck.Utsläppen måste minska drastiskt och snabbt. Den läckta IPCC rapporten varnar om att vi går mot en stegrande och oroväckande uppvärmning och vi kan inte nog snabbt hejda utsläpp som ökar belastningen på planeten om vi i huvudtaget ska nå Parisavtalet eller än mer troligt 2 graders målet. Men var är de progressiva incitament för företag att göra en så snabb klimatomställning som möjligt? Kan företag klimatbanta och tjäna på det samtidigt?


Det finns beräkningar på hur mycket påfrestning jordens ekosystem tål. Gränser för vad vår planet tål, s.k planetära gränser. Att överskrida planetens gränser innebär oöverskådliga risker för dagens och framtida samhällen.


Professor Johan Rockström och inflytelserika forskare har definierat en måttstock och kurva som de kallar ”Carbon Law” som visar hur snabbt utsläppen behöver minska för att nå 2 grader målet . Utsläppen behöver minska snabbt och exponentiellt. Carbon Law ger en måttstock att förhålla oss till och mäta resultat.

Carbon Law går att applicera på företag, städer, stater och individer för att teoretiskt ”rädda” klimatet.

Vi behöver krasst sett halvera utsläpper varje decennium fram till 2050 för att nå noll utsläpp.


Och EU har tagit fram ett direktiv som heter IPPC ”Integrated Pollution Prevention and Control.” Det är titeln på ett direktiv som på svenska heter "Samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar" och som utgår från att en kursändring måste ske.

Så vilka politiska incitament finns för företag att accelerera och ”tävla” i att snabbt få ner sina Co2 avtryck?


Personligen är jag inte så mycket för skattelättnader av princip men nu behöver alla göra undantag för en effektiv och snabb omställning.


Ett förslag är att skapa en skattelättnad för företag som klarar att ligga under en beräknad linje för deras verksamhet ställd och beräknad i relation med ”Carbon Law”. Det blir ett ekonomiskt incitament som ökar med den marginal man under sin utmätta ”carbon law” lyckas bokföra efter årets slut. Företag vinner en skattelättnad som man får och vill skryta med.


Detta skulle kunna bli en bred politisk accelerator och ekonomisk morot som gör greenwash till greencash och Sverige till ett progressivt land för en snabb och positiv omställning.


Vad tycker/tror du?

0 views0 comments

Recent Posts

See All