Search
  • David Andréas

Vi behöver ett nytt eko ekosystem


Hur kommer det sig att vi har råd att rädda bankerna men inte göra de nödvändiga investeringar för att rädda planeten?

Detta skriver den brittiska politiska ekonomen Ann Pettifor om i sin bok ”Så räddar vi klimatet” (The Case for a Green New Deal)


Flera har skrivit om ämnet och kämpar för denna nystart för ett hållbart ekonomiskt system. Mest kända är b.la författaren Naomi Klein och kongress kvinnan Alexandria Ocasio Cortez. Den amerikanska rörelsen Sunrise Movement har ”the green deal” som sin mission och det är fler och fler som inser att vi radikalt behöver forma om grunden i vårt ekonomiska system för att på riktigt styra om mot en reel klimatomställning med rättvisa incitament. Den liknar en omställning ett land gör inför krig. Men det är inte ett kring mellan nationer. Vi behöver göra detta till en positivt laddat gemensam mission med en vision om ett ”win-win” scenario där vi alla kompromissar med våra begär för en hållbar relation till naturen. En fest! En fest dit alla är inbjudna och där alla är vinnare, inte bara den rikaste 1%. .”Den gröna given” (som det översätts till på svenska) bygger på ett antal principer:

  1. En stationär ekonomi som inte överskrider denim ? planetära gränser

  2. Ett tillfredsställande av basala behov först, inte obegränsade begär. (Universellt grundläggande mänskliga behov som mat, hem, säkerhet, relationer, utbildning, frihet till uttryck och sjukvård och mindre överkonsumtion av begär.

3) En plan för självförsörjning.

4) En blandekonomi med reglering, decentralisering och transparans som bidrar till deltagande och jämnar ut de ekonomiska ojämnlikheterna som präglar senkapitalismen (ekonomisk ojämlikhet som präglar kapitalismen.)

5) En arbetsintensiv ekonomi med jobbgaranti. En grön omställning kräver mycket arbetskraft och när förflyttning från fossila arbetsmarknader krymper behöver dessa jobb ersättas med nya.


Att läsa om den gröna given gör att man inser hur hårt hållet det gamla systemet är av de som gynnas av det. Och i vilken hastighet och magnitud vårt globala ekonomiska handelsystem drivs på.

BBC nämner att den utrotning av arter vi nu står inför har skett för miljoner år sedan då vulkaner stod för Co2 utsläppen men idag släpper vi ut 14 gånger så mycket som sist artutrotning skedde på samma nivå.


Är det inte klokare att vidta försiktighetsåtgärder för att med marginal hålla oss under en risk för hela vår existens som art. No planet, no business. Vi behöver se hur vi som invasiv art kan ingå idet smarta kretslopp som vi är helt beroende av.


Bortom det lilla individuella ansvaret vi som privatperson kan bära finns de större systematiska, strukturella förändringar som måste ske för att skapa möjlighet till effektiva åtgärder för en fossilfri ekonomi , produktion och livsstilar.


Vi har skapat ett system som är linjärt istället för cirkulärt och bara tar oss mot ett slut istället för en ny början. Hur kan vi skapa en modell som ger tillbaka och en symbios med eko systemet vars stabilitet vi är helt beroende av för vår överlevnad?


Det är såväl en psykologisk som systematisk resa av förändringprocesser vi behöver göra. Den är kanske initialt obekväm men den gynnar oss i längden. Vi behöver omvärdera värden. Ekonomiska och ekologiska värden, liksom livsstilsmål och drömmar. Kan vi hitta ett annat mål än BNP för att mäta tillväxt?

Makt behöver omfördelas, hirarkier upplösas, resurser omfördelas och privata intressen, som kontrollerar det finansiella systemet som börsen och den 1% som stor får stor del av utsläpp, behöver regleras.


Ofrånkomligen stiger medvetenheten efter allt mer frekventa naturkatastrofer. Det låter som både politiker, företag och bankerna förstår men räcker det? Hur skapar vi incitament för en effektiv satsning som renoverar läckagen och ger en transparent och kommunikativ bild som alla förstår och är med på?


Ann Pettifor säger att vi har råd, det är bara viljan och planen som fattas.

Viljan uppstår om vi på riktigt förstår att vinsten för vår egen del hänger ihop med vinster för de många.

Att skriva sina tankar till en poplåt blev en sätt att fördjupa, formulera och kommunicera.

Jag hoppas inspirera att ge budskapet om en grön ekonomiskt reform en musikaliskt energisk skjuts och är hedrad att Ann Pettifor ställde upp med sin medverkan.

/David

Singeln ”Eco Economy” släpptes den 27/11 Black Friday.

Samtidigt släpptes också den köpfria jullåten ”Nothing For Christmas (But Love)

0 views0 comments